We staan in voor oplossingsgerichte en hoogkwalitatieve adviesverlening en begeleiding zowel op het vlak van vennootschapsrecht, fiscaal recht als sociaal recht en hun interactie. Dit kan o.a. omvatten :
 • Aangiften in de personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonen-belasting en belasting der niet-inwoners voorbereiden en uitwerken.
 • Vragen om inlichtingen beantwoorden, assisteren bij controles, bezwaarschriften, verzoekschriften in beroep en conceptbesluiten inzake directe en indirecte belastingen opstellen.
 • Preventieve fiscale en BTW-audits uitvoeren.
 • Assisteren van overdrachten van vennootschappen, bedrijfstakken, handels-fondsen, aandelen, ...
 • Groepsstructuren onderzoeken, fusies, splitsingen, rechtspersonen.
 • Erfopvolging begeleiden.
 • Diverse statuten en erkenningen (buitenlands kaderlid, registratie en erkenning als aannemer, ...) aanvragen.
 • Materies van handels-, economisch-, patrimoniaal- en burgerlijk recht documenteren.
 • Akkoorden en contracten (zoals joint-ventures, samenwerkingsakkoorden, agenturen, concessies, commissionairs, franchising, huur, lastgeving, lening, aannemingscontracten, ...) negotiŽren en opstellen.
 • Bedrijfsvermogens en onroerend goed investeringen (opstal, vruchtgebruik, leasing, ...) structureren.
 • Sociale audits.
 • Sociaal rechterlijk advies, individueel en collectief arbeidsrecht en sociale zekerheid.
 • Assistentie bij sociale inspectie.
 • ...