Als ondernemer droomt u van een gezonde groei voor uw onderneming of organisatie. Het is uw taak om die uiteenlopende belangen te behartigen en, gedreven door uw ambitie, naar een succesvol doel te leiden.

Om dat te realiseren hebt u een visie en een strategie, die u in de praktijk brengt. Maar tussen droom en werkelijkheid staan vele vraagstukken en uitdagingen in de weg van financiŽle, commerciŽle, organisatorische en bestuurlijke aard. Ondernemen is ook risico's nemen. Die te beperken en tegelijk vooruit te gaan, is de dagelijkse uitdaging van elke manager. Dat vergt veel kennis en ervaring, waarvoor u bij uzelf en uw medewerkers te rade gaat, wat niet altijd volstaat. Eťn van de voornaamste verklaringen voor zakelijk succes is het kunnen leren van andermans ervaring. Hoe ruimer die ervaring en hoe specifieker de toepassing op actuele problemen, hoe groter uw kans om voordeel te halen uit de successen en tegenslagen van anderen.

Ondernemen is opportuniteiten inschatten, beslissingen nemen en uitvoeren, en risico's beheersen. Die risico's doen zich voor op allerlei cruciale momenten : opstart, groei, investering, fusie en consolidatie.

Euroserv heeft zowel de brede praktische ervaring als de specifieke kennis om u te helpen uw doelstellingen te verwezenlijken.

In samenwerking met de klant worden "op maat" oplossingen ontwikkeld en uitgevoerd.

 1. FINANCIELE CONSULTING
  • Ratio-analyses opstellen.
  • Bedrijven financieel doorlichten.
  • Vermogensstroomtabellen uitwerken.
  • Bankonderhandelingen voeren en herstructurering van de passiva begeleiden.
  • Financiering van investeringsprojecten onderzoeken.
  • Budgetteringstechnieken voorstellen en assistentie verlenen bij het opmaken van diverse boordtabellen.
  • ...
 2. BEGELEIDING VAN ONDERNEMINGEN BIJ OVERNAMES
  • Kritische analyse van de gegevens waarop wordt gesteund.
  • ...
 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CONSULTING
  • Geheel of deelaspecten van de personeelsopdracht, bij de klant opzetten, implementeren, documenteren, ...
  • Begeleiden van veranderingsprocessen zoals herstructureringen, sluitingen, collectieve ontslagen, fusies, splitsingen, reorganisaties, ...
  • Interne procedures en controles uitwerken.
  • ...