We beschikken over een ruim dienstenaanbod inzake boekhoudkundige ondersteuning en bijhorende fiscaliteit. In voortdurende dialoog met de cliŽnt (kleine, middelgrote en grote ondernemingen en non profit) kan dit o.a. betekenen :
 • De opstart van een zelfstandige activiteit begeleiden en verder opvolgen, zowel de eenmanszaak als de vennootschap.
 • De boekhouding voeren conform de statutaire en wettelijke voorschriften en/of assistentie verlenen terzake.
 • Tussentijdse financiŽle staten opstellen.
 • De jaarrekening en haar bijlagen voorbereiden, uitwerken en analyseren.
 • Ontwerpen van de notulen van de raad van bestuur, van de jaarvergadering en van de neer te leggen documenten.
 • Opmaken van en/of assistentie bij de aangiften in de personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting der niet-inwoners, evenals het streven naar optimalisatie van de diverse belastingen.
 • BTW-aangifte.
 • Fiscale controles begeleiden en afhandelen ; fiscale planning.
 • Analytische en andere boekhoudsystemen uitwerken en optimaliseren.
 • Kostprijscalculatiesystemen ontwikkelen en opvolgen.
 • Opvolgingsproblematiek in familiale ondernemingen begeleiden.
 • Vennoten vertegenwoordigen in het kader van de uitoefening van het individueel recht op onderzoek en controle.
 • Onderzoek financiŽle structuur en cash-flow positie.
 • Andere bijzondere wettelijke opdrachten van de accountant.
 • Alle formaliteiten in verband met aanvraag en opvolging handelsregister, erkenningsdossier, e.a.
 • ...